• 1bed
  ฿1,100.00/Night
  2 adult(s)
  โรงแรมซาซ่ายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านทางโรงแรมของเรามีห้องพักที่สะอาดไว้บริการ...
 • zaza (8)
  ฿1,150.00/Night
  2 adult(s) and 1 child(ren)
  โรงแรมซาซ่ายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านทางโรงแรมของเรามีห้องพักที่สะอาดไว้บริการ...
 • TRIPLE ROOM
  ฿2,500.00/Night
  6 adult(s)
  โรงแรมซาซ่ายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านทางโรงแรมของเรามีห้องพักที่สะอาดไว้บริการ...
 • zaza (12)
  ฿1,750.00/Night
  4 adult(s)
  โรงแรมซาซ่ายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านทางโรงแรมของเรามีห้องพักที่สะอาดไว้บริการ...